Instal·lació

Instal·lació d'una torre.
1-2-3-4-5-6 aixetes

Connexió amb refredador de bar (economia d'espai)
o
Instal·lació del nostre refredador

Connexió amb CO2 de bar (si n'hi ha)
o
Instal·lació de la nostra bombona de CO2

Servei tècnic

Suport tècnic

Neteja programada d'sistema

Promo

Impressió de cartes, teasers

Promoció de punt de venda a la nostra web (aviat)

Incentius per vendes

Esdeveniments

Lloguer d'equip portàtil per compra del nostre
producte